Welcome to Rubinum!

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads

Sign in to follow this  
[SA]Aries

Patch Notes 0.0.9.1

Recommended Posts

GHSfaab.png

Dear Community,

This maintenance was a hot-fix that will fix a few problems we received as feedback from you.

Stay tuned PvP balancing and new content! #RBHype


Fixed:
- You can now use Gaya scrolls for Gaya Mounts & Pets
- Vein Ore requirement for some talismans when upgrading


Added:
- Soul Belt +0 to Rare/Legendary Spider Nest Chests (with Rare chance)
- Potions to Master of Herbs (Temporary Solution) (Strong against monsters, Experience, and Pet-Experience)
- Devils Catacomb's Azrael now drops Dark Talisman Chest
- Spider Baroness now drops Wind Talisman Chest


Changed:
- Red Lightning Shining now requires Kyanite and Padpradscha instead of Book of Truth
- Liryum will drop 3x 200kk yang instead of 3x 20kk yang
- Talisman Upgrade:
From + 1 to +10 = 2x Talisman Chest, Vein's Ores x20, 5x (High)Piece of Ore + 10kk yang
From +11 to +20 = 5x Talisman Chest, Vein's Ores x20, 15x (High)Piece of Ore + 10kk yang
From +21 to +30 = 10x Talisman Chest, Vein's Ores x20, 25x (High)Piece of Ore + 10kk yang
From +31 to +40 = 15x Talisman Chest, Vein's Ores x20, 35x (High)Piece of Ore + 10kk yang
From +41 to +50 = 20x Talisman Chest, Vein's Ores x30, 50x (High)Piece of Ore + 10kk yang
From +51 to +70 = X amount of Talisman Chest, Y amount of (High)Piece of Ore (Y: next upgrade level * 2) Equipment Design + 25kk yang

NOTE: Talismans WON'T fail when upgrading.


Removed:
- Green Dragon Bean's buyout price (Old price: 10kk | New Price: No yang cost, only Cor Draconis)


NEW SASH UPGRADE SYSTEM:
*Custom Sashes will always have 11% absorb after craft*
With the last update, we reduced the Fine Cloth amount in open-world bosses' chests.
Now, you will have a different way to upgrade the sashes. Check below:

1% + 1% = 5%
5% + 5% = 10%
10% + 10% = 11%
11% + 11% = 12%
12% + 11% = 13%
13% + 11% = 14%
14% + 11% = 15%
15% + 11% = 16%
16% + 11% = 17%
17% + 11% = 18%
18% + 11% = 19%
19% + 11% = 20%
20% + 11% = 21%
21% + 11% = 22%
22% + 11% = 23%
23% + 11% = 24%
24% + 11% = 25%

*You have 100% chance to upgrade ONLY between 11% and 20% sashes*

 

 

TR-FLAG.png.c6498f07073c1f285968f8fa3f63e88b.png - Turkish Translation

Spoiler

Sayın Topluluk,

Bu bakımda sizden aldığımız geridönüşleri inceleyip birkaç hatayı giderdik.

PvP dengelemesi ve yeni içerikler için takipte kalın! #RBHype


DÜZELTİLENLER:
- Gaya scrolları artık Gaya Mounts & Pets için kullanabileceksiniz
- Tılsımları yükseltirken gereken Damar Madeni sorunu düzeltildi


EKLENENLER:
- Soul Belt +0, Rare/Legendary Örümcek Baroness sandıklarına eklendi (Nadir şans ile)
- Punçlar (Canavarlar karşı güçlü, Exp ve Pet-Exp) Master of Herbs'e eklendi (Şebnemleri aldığınız NPC) -geçici çözüm olarak-
- Şeytan Katakomb Azrail'i artık Karanlık Tılsımı Sandığı düşürecek
- Örümcek Baroness artıkRüzgar Tılsımı Sandığı düşürecek


DEĞİŞENLER:
- Red Lightning Parlaması için artık Kyanite ve Padpradscha gerekiyor (önceden Book of Truth gerekiyordu)
- Liryum artık 3x 20m yang yerine 3x 200m yang düşürecek
- Tılsım Yükseltme Sistemi:
+ 1 ile +10 arası = 2x Tılsım Sandığı, Damar Madeni x20, 5x (High)Piece of Ore + 10m yang
+11 ile +20 arası = 5x Tılsım Sandığı, Damar Madeni x20, 15x (High)Piece of Ore + 10m yang
+21 ile +30 arası = 10x Tılsım Sandığı, Damar Madeni x20, 25x (High)Piece of Ore + 10m yang
+31 ile +40 arası = 15x Tılsım Sandığı, Damar Madeni x20, 35x (High)Piece of Ore + 10m yang
+41 ile +50 arası = 20x Tılsım Sandığı, Damar Madeni x30, 50x (High)Piece of Ore + 10m yang
+51 ile +70 arası = X adet Tılsım Sandığı, Y adet (High)Piece of Ore (Y: sonraki yükseltme seviyesi * 2) Ekipman Dizayn + 25m yang

NOT: Tılsımları yükseltirken yanma şansı YOK.


KALDIRILAN:
- Yeşil Ejderha Fasülyesi'nin fiyatı (Eski Fiyat: 10m yang | Yeni Fiyat: -Cor Draconis dışında yang istemeyecek-)


YENİ KUŞAK YÜKSELTME SİSTEMİ:
*Kişiye Özel kuşak elde ettiğinizde artık direk %11 olarak gelecek*
Son güncellemede, açık dünya bosslarından elde edebileceğiniz İnce Kumaş sayısını azaltmıştık.
Şimdi ise, kuşakları yükseltmek için yepyeni bir sistem sizlerle. Aşağıdan inceleyebilirsiniz:

1% + 1% = 5%
5% + 5% = 10%
10% + 10% = 11%
11% + 11% = 12%
12% + 11% = 13%
13% + 11% = 14%
14% + 11% = 15%
15% + 11% = 16%
16% + 11% = 17%
17% + 11% = 18%
18% + 11% = 19%
19% + 11% = 20%
20% + 11% = 21%
21% + 11% = 22%
22% + 11% = 23%
23% + 11% = 24%
24% + 11% = 25%

* 11% ve 20% arası kuşaklarda yükseltme şansınız 100%*

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this