Welcome to Rubinum!

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads

Sign in to follow this  
[SA]Aries

Patch Notes 0.0.8.2

Recommended Posts

GHSfaab.png

Dear Community,

after the todays' maintenance the server will run on the game-version 0.0.8.2

New:
- Added 4 New Chests into the Summer Event NPC (Event will finish Sunday evening)
- Added Night Mode in-game
- Added Affect Icon when using Master Ghost Stone Potion and Ghost Stone Potion
- Added mute function for effects (armor and weapon) in game config
- Giftbox preview also works now with Chests that have multiple items as a loot
- Added two new Biology Quests. (Lv. 100 & Lv. 105)
    - Razadors' Quest: +6 Strong against Monsters
    - Nemere's Quest: +6 Strong against Demi-Human

Changes:
- Channels were reduced from 8 to 6
- Decreased price of alchemy exchange due the high requests from 1000 to 500

Fix:
- Black Magic Sura manashield tooltip fixed for German Client
- Using Permanent Potion of Time on Alchemy Stone won't affect the "+" of the stone

Removed:
- Removed "Very High" Option from Shadow Quality
- Removed "?" quest mark from Offlineshop
- Removed left top transmutation icon of effect items
- Removed the left top transmutation icon of effects that are equipped

Drop Changes:
- Added small drop chance for Fruit of the Gods of Wu-Kong Chest
- Changed Emerald Ore into Garnet Ore at Wu-Kong Chest
- Increased chance of Fruit of the Gods in Rare & Legendary Wu-Kong Chest
- Changed gold loot at Lyrium from 10kk to 3x 200kk gold
- Added +10-15% chance Liryum dropping Lv. 100 & Lv. 105 Biologist Quest Cooldown reduction item
- Chest of Liryum can contain: Elixir of the Dragon, Fruit of the Gods ( Low chance ) , 200-300kk gold , 1-2 Ghoststone Potion)
- Remove : +7, +8, +9 Jotun Items from all Liryum Chest & Earth Talisman, Ritual Stone from Rare, Legendary Liryum's Chest
- Added Metin-Gaya with mythic chance into Metin Stones
- Added Inventory & Offlineshop expansion into Metin-Gaya for 10x metin-gaya
- Reduced drop of Stones and Ritualstone of Meley & Ignail Chests (Ritual Stone a lot, Stones slightly decreased)
- Removed Ritual Stone, Earth Talisman drop of Erebos Chest
- Increased amount of Cor Draconis Legendary in Rare, Legendary Erebos Chest
- Added 150-250kk gold into Erebos Chest

 

TR-FLAG.png.c6498f07073c1f285968f8fa3f63e88b.png - Turkish Version

Spoiler

Değerli Topluluk,

Bu bakımdan sonra sunucumuzun oyun versiyonu 0.0.8.2 olacak.

YENİ:
- Yaz Etkinliği NPC'sine 4 adet yeni sandık eklendi (Etkinlik Pazar günü sabahında bitecek)
- Gece Modu eklendi
- Usta Taş İksiri ve Taş İksiri artık kullanıldığında efekt gösterecekler
- Bazı efektler için kapatma seçeneği (zırh ve silah) oyun ayarlarına eklendi
- Sandık içeriği artık içerisinde birden çok eşya barındıran sandıklar için de çalışıyor
- 2 yeni Biyolog görevi eklendi. (Lv. 100 & Lv. 105)
	- Razador Görevi: +6 Canavarlara Karşı Güçlü
	- Nemere Görevi: +6 Yarı-İnsanlara Karşı Güçlü
	
DEĞİŞİKLİKLER:
- Kanal sayısı 8'den 6'ya düşürüldü
- Yoğun istek dolayısıyla kusursuz simyayı mükemmel yapmak için gereken cor draconis 1000'den 500'e düşürüldü

DÜZELTİLENLER:
- Kara Büyü Sura'nın Karanlık Koruma skill açıklaması düzeltildi (Almanca client için)
- Kalıcı Simya Süre Uzatma artık simyanın "+" durumunu etkilemeyecek

KALDIRILANLAR:
- Gölge Kalitesi ayarlından "Very High" seçeneği kaldırıldı
- Çevrimdışı Pazar sisteminden "?" butonu kaldırıldı
- Sol üst köşede bulunan yansıtma efekti kaldırıldı
- Sol üst köşede bulunan eşyaların yansıtma efekti kaldırıldı

DROP DEĞİŞİKLİKLERİ:
- Tanrıların Meyvesi düşük şans ile Wu-Kong Sandığı'na eklendi
- Wu-Kong Sandığı artık Yeşim madeni yerine Grena madeni içeriyor
- Nadir & Efsanevi Wu-Kong Sandığı'ndan Tanrıların Meyvesi çıkma şansı arttırıldı
- Lyrium'dan artık 10m yerine 3x 200m yang düşüyor
- Liryum 10-15% şans ile Lv. 100 & Lv. 105 Biyolog Görevleri'nin süresini sıfırlayan eşyayı düşürebilecek
- Liryum Sandığı'nda şunlar bulunabilir: Elixir of the Dragon, Tanrıların Meyvesi (düşük şans ile), 200-300m yang, 1-2 Taş İksiri)
- Kaldırılan: +7, +8, +9 Jotun eşyaları & Toprak Tılsımı, Nadir ve Efsanevi sandıktan Ritüel Taşı (Liryum Sandığı için geçerlidir)
- Metin-Gaya mistik drop şansı ile metinlere eklendi
- Envanter & Çevrimdışı Pazar genişletme Metin-Gaya Mağazası'na 10x metin-gaya fiyatıyla eklendi
- Taş ve Ritüel Taşı dropları, Meley & Ignail Sandıkları için azaltıldı (Ritüel Taşı için şans çok, Taşlar için de az drop azaltımına gidildi) 
- Ritüel Taşı ve Toprak Tılsımı Erebos Sandığı'ndan kaldırıldı
- Nadir ve Efsanevi Erebos Sandığı'ndaki Cor Draconis Efsanevi sayısı arttırıldı
- Erebos Sandığı'na 150-250m yang eklendi

 

 

  • Like 1
  • Haha 2
  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this