Welcome to Rubinum!

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads

Sign in to follow this  
[SA]Aries

Patch Notes 0.0.8

Recommended Posts

Dear Community,

after the todays' maintenance the server will run on the game-version 0.0.8. The version is based on new features and changes that from our perspective will have a positive impact on the game.

With the maintenance, the Offlineshop time will be reseted - your content from shops won't be sold and no one can buy it if you are not home after maintenance is finished.

New:
- You can now exchange Excellent Mythic Stone into a Brilliant Mythic Stone at Alchemist. (Costs: 1x Excellent Mythic Alchemy Stone + 2.000 Cor Draconis)
- Added new version of Cube System
- All inventories (extra inventories "U") are now useable with the new Cube System
 Increased max. + refinment of Talismans to +70 (it requires High Piece of Ore, Talismans, Equipment Design and has a 100% suceess chance. Earth talismans have less Talismans needed)
- Added a new NPC: Nurse Mayoko. You will find her at the first spawn point at map1 and spawn point at Dayemi
- Nurse Mayoko is selling Corona Masks that protect you of the virus
- Titanium-Dragonsmith is now offering a total of 20 new Armour Effects that you can exchange at him
- Added a new Item: Tincture of Heaven - It can get dropped by the Mighty Ice Witch
- Added 80 (Colorful) and 3 (Legendary) new Sash-skins into Theowahdan Shop - Exchangeable at him
- Added Emperor-Desert Fighter Costume craftable at Theowahdan
- Added Shaolingold Weapon-Skin set (will be available at Wheel of Destiny)

Changes:
- Dragon Boosters are now sellable
- All armor effects are now sellable
- Meley, Ignail, Wukong, Azrael, Ludba, Dopz cosmeticals are now sellable
- Increased movementspeed of the Battle-Tulu Mount-Skin
- Increased movementspeed of the Summer-Muffins
- You can't sell anymore Talismans +0-2 in the Offlineshop

Chest / Drop changes:
- Ape Chest Legendary should now have the correct items and work correctly
- Removed Talisman Chest of Meley & Ignail Chests
- Changed 1-5x Legendary Cor from Meley & Ignail Chests into 2x Flame of the Dragon
- Added small chance for Dungeon-Hourglass into Meley & Ignail Chests
- Added small chance for Razador & Nemere Pass into Meley & Ignail Chests
- Added 150kk Gold into Meley & Ignail Chests
- Changed Gaya amount at Meleys' normal chest from 150 to 100
- Added small dropchance for Ritual Stone into Jotun, Meley and Ignail
- Reduce drop of Razador & Nemere, Liryum & Wukong Passage tickets in the Rare and Legendary Chests of Darkness
- Added Fruit of the God with a low chance into Rare and Legendary Wukong Chest
- Changed Gold Drop of Wukong from 2x10kk into 4x15kk

Fixes:
- Wrong names of Metin/Bosshunter Stones in German Client

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

TR-FLAG.png.c6498f07073c1f285968f8fa3f63e88b.png.3941015738b20d0d876765e433ad293b.png
 


Sayın Topluluk,

Bu bakımla oyun versiyonumuzu 0.0.8'e çıkarıyoruz. Bu versiyonda bizim açımızdan oyunu olumlu etkileyecek yeniliklere ve değişikliklere yer verdik.

Bakımla beraber, Çevrimdışı Pazar süreniz sıfırlanacak - eğer bakım bittiğinde oyunda olmaz iseniz pazarınızdaki hiçbir eşya satılamayacak.

YENİ:
- Artık Kusursuz Mitsi Simya'nızı Mükemmel Mitsi'ye düşürebilirsiniz. (Ücreti: 1x Kusursuz Mitsi Simya + 2.000 Cor Draconis)
- Yeni craft ekranı eklendi (Cube)
- Tüm envanterler ("U" envanteri dahil) yeni sistemde kullanılabilir
- Tılsımlar artık maksimum +70 olabilir. (Yükseltmek için High Piece of Ore, Tılsım Sandığı, Ekipman Dizayn istiyor ve 100% geçme şansı mevcut. Toprak Tılsımı daha az Talisman Sandığı istiyor)
- Yeni NPC ekledi: Hemşire Mayoko. 1. köylerin ve Dayemi'nin başlangıç noktasında bulabilirsiniz)
- Hemşire Mayoko sizi virüsten koruyacak Corona Maske'leri satıyor
- Titanyum-Demircisi artık 20 adet yeni zırh parlaması satıyor
- Yeni eşya eklendi: Tincture of Heaven - Güçlü Buz Cadısı'ndan düşer
- 80 adet yeni (Rengarek) ve 3 adet (Efsanevi) Kuşak-Kostümü Theowahdan'a eklendi
- Emperor-Desert Fighter kostümünü Theowahdan'dan craftlayabilirsiniz
- Shaolingold Silah-Fişleri eklendi (Kader Çarkı'ndan elde edilecek)


DEĞİŞENLER:
- Ejderha Güçlendiricileri (kırmızı olanlar) artık ticarete açık
- Tüm kostüm parlama efektleri artık ticarete açık
- Meley, Ignail, Wukong, Azrael, Ludba, Dopz kostümleri artık ticarete açık
- Battle-Tulu Binek-Kostümü'nin hızı arttırıldı
- Yaz-Muffin Binek-Kostümleri'nin hızı arttırıldı
- Artık +0-2 tılsımları Çevrimdışı Pazar'da satamazsınız


SANDIK/DROP DEĞİŞİKLİKLERİ:
- Efsanevi Wukon Sandığı içeriği düzeltildi
- Tılsım Sandıkları Meley & Ignail sandıklarından kaldırıldı
- Meley & Ignail'e 1-5x Efsanevi Cor Draconis yerine 2x Flame of the Dragon eklendi
- Dungeon-Hourglass düşük bir şans ile Meley & Ignail sandıklarına eklendi
- Razador & Nemere Geçit Bileti düşük bir şans ile Meley & Ignail sandıklarına eklendi
- Meley & Ignail sandıklarına 150m eklendi
- Meleys'in normal sandığından çıkan Gaya oranı 150'den 100'e düşürüldü
- Ritüel Taşı düşük bir şans ile Jotun, Meley ve Ignail'e eklendi
- Nadir ve Efsanevi Chests of Darkness'tan Razador & Nemere, Liryum & Wukong Geçit Biletleri'nin çıkma şansı azaltıldı
- Fruit of the God düşük bir şans ile Nadir ve Efsanevi Wukong Sandığı'na eklendi
- Wukong'dan çıkan yang miktarı 2x10m'den 4x15m'e çıkarıldı


DÜZELTİLENLER:
- Almanca clientta Metin/Patron-Avcısı taşlarının açıklaması düzeltildi

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dear Community,

the todays' maintenance has come with small fixes and the game is running on game-version 0.0.8.1

Changes:
- Mythic Alchemy Exchange costs now 1.000 Cor Draconis instead of 2.000

Fix:
- Some wrong german translations for some items

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this