Welcome to Rubinum!

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads

Sign in to follow this  
[SA]Aries

Patch Notes 0.0.7.1

Recommended Posts

b9n0neE.png

Dear Community,

after the todays' maintenance the server will run on game-version 0.0.7.1.

Even though we did a lot of changes we still rely and appeal to your feedback in order to bring them as best as possible to your expectations. Therefore, changes can occur on low-level/high-level drops and dungeons in order to make it better for you.

We will wait to see your feedback and do changes if necessary step by step.


Changes:
- Tickets Price Changes
    - Changed price of Dragons Lair Ticket to 75kk
    - Changed price of Devils Catacomb Ticket to 75kk
    - Changed price of Leros Bay Ticket to 75x Energy Fragment
    - Changed price of Razador & Nemeres Ticket from 300x to 150x Energy Fragment or Mithril
    - Changed price of Erebos Ticket from 750x to 600x Mithril
    - Changed price of Liryum & Wukong Ticket from 300x to 200x Mithril
    - Changed price of Ludba & Dopz Ticket from 250x to 175x Mithril


ADDITIONAL: Dungeon Bosses have a decent chance of dropping a charge-back Ticket after finishing the dungeon. For example if you finish Razador you have a decent chance to get the Ticket back. The ticket is non-tradeable and not-sellable.

DROP CHANGES:
Specter's Tomb:
    - Specter: 5% Chance for Ritual Stone

Lero's Bay:
    - Crabhead Lero: 15% Chance for Ritual Stone, 40kk Gold instead of 4kk, 10x Gaya

DISCLAIMER: Razador and Nemere Chests: The 105 Armors+0 were there but not displayed. It was a visual bug which was fixed and now they appear.

Reddragon Fortress:
    - Razador: 25-40x Gaya, 15% Chance for Ritual Stone
    - Normal Razador's Chest: 150kk, Ruby Ore(5-20x), Removed Talisman Chest
    - Rare Razador's Chest: 200kk, 3x Legendary Cor, Ruby Ore(5-20x), 60x Fine Cloth, Ritual Stone 1x, Removed Talisman Chest
    - Legendary Razador's Chest: 250kk, 5x Legendary Cor, Ruby Ore(5-20x), 80x Fine Cloth, Ritual Stone 2x, Removed Talisman Chest

Nemere's Watchtower:
  
 - Nemere: 25-40x Gaya, 15% Chance for Ritual Stone
    - Normal Nemere's Chest: 150kk, Sapphire Ore(5-20x), Removed Talisman Chest
    - Rare Nemere's Chest: 200kk, 3x Legendary Cor, Sapphire Ore(5-20x), 60x Fine Cloth, Ritual Stone 1x, Removed Talisman Chest
    - Legendary Nemere's Chest: 250kk, 5x Legendary Cor, Sapphire Ore(5-20x), 80x Fine Cloth, Ritual Stone 2x, Removed Talisman Chest

Wukong's Temple:
    - Wukong: Always drops 1x Flame of the Dragon, 15% Chance for Ritual Stone
    - Normal Wukong's Chest: 200kk, Garnet Ore(5-20x), Removed Talisman Chest
    - Rare Wukong's Chest: 250kk, Ritual Stone 1x, Garnet Ore(5-20x), Removed Talisman Chest
    - Legendary Wukong's Chest: 300kk, Ritual Stone 2x, Garnet Ore(5-20x), 80x Fine Cloth, Removed Talisman Chest

Dragon's Lair:
    - Beran Setaou: Always 5-15x Gaya, Small Chance for Ritual Stone
    - Normal Dragon Lair Chest: Nothing Changed
    - Rare Dragon Lair Chest: 50x Gaya instead of 35x, 3x Cor Legendary
    - Legendary Dragon's Lair Chest: 100x Gaya instead of 35x, 5x Cor Legendary

Spider Queen's Nest:
    - Spider Queen: 5-10x Gaya, Small Chance for Ritual Stone
    - Normal Spider Queen's Chest: Nothing changed
    - Rare Spider Queen's Chest: 3x Cor Legendary, 50-75x Gaya instead of 15-20x
    - Legendary Spider Queen's Chest: Chance for 200kk Gold, 5x Cor Legendary, 75-100x Gaya instead of 35-40x

Devils Catacomb:
    - Azrael: Increased Gold from 30kk to 50kk, always 5-15x Gaya, Small chance for Ritual Stone
    - Normal Devils Catacomb Chest: Nothing Changed
    - Rare Devils Catacomb Chest: 3x Legendary Cor instead of 1x
    - Legendary Devils Catacomb Chest: 5x Cor Legendary instead of 1x

MINOR OPEN-WORLD BOSS CHEST CHANGES
Chest of Darkness:
    - Normal: Nothing changed
    - Rare Chest of Darkness: Passage Ticket(B) Razador, Nemere, Lero, Liryum and Wukong
    - Legendary Chest of Darkness: Passage Ticket(B) Razador, Nemere, Lero, Lyrium and Wukong

Chest of Darknening:
    - Normal: Nothing changed
    - Rare: Passage Ticket(B) for Lyrium, Wukong, Dopz and Ludba
    - Legendary: Passage Ticket(B) for Lyrium, Wukong, Dopz, Ludba, Meley, Ignail and Erebos

- You can now get Chest from Razador & Nemere even at level 120
- Increased drop of Metin Gaya by around 20%
- Bonus of Fire Shoes was changed to: 20% Chance of Block, +10% Monsters, +10% Mob Defence

Fixed:
- Golden Bell issue from Dopz's and Ludba's Chest has been fixed. Now it contains 200kk of Gold

image.png.7446852b2d6e2159a423bbeeb6116fb0.png - Turkish Version

Spoiler

Sayın Topluluk,

Bu bakımla oyun/sunucu versiyonumuzu 0.0.7.1'e çıkarıyoruz.

Bir çok değişiklik yapmış olsak da hala geri bildirimlerinizi topluyor ve beklentilerinize göre düzenlemeler yapıyoruz.
Bu sebeple, düşük-yüksek seviye droplarda ve zindan droplarında değişiklikler hala gerçekleşebilir.

Geri bildirimlerinizi bekleyeceğiz ve gerekli değişiklikleri adım adım yapacağız.


DEĞİŞİKLİKLER:
- Bilet Fiyatları Değişiklikleri
    - Beran Setaou biletinin fiyatı artık 75m
    - Devils Catacomb biletinin fiyatı artık 75m
    - Leros Bay biletinin fiyatı artık 75 Enerji Parçası
    - Razador&Nemere biletinin fiyatı artık 300x Mithril yerine 150x Enerji Parçası VEYA Mithril
    - Erebos biletinin fiyatı artık 750x Mithril yerine 600x Mithril
    - Liryum&Wukong biletinin fiyatı artık 300x Mithril yerine 200x Mithril
    - Ludba&Dopz biletinin fiyatı artık 250x Mithril yerine 175x Mithril
    
EK OLARAK: Artık bir zindanı bitirdiğinizde o zindandan aynı bileti iade alma şansınız var. Örneğin Razador'u bitirdiğinizde Razador bileti alma şansınız mevcut FAKAT bu biletler ticarete ve satışa kapalı.

DROP DEĞİŞİKLİKLERİ:
Specter's Tomb:
    - Specter: 5% şans ile Ritüel Taşı düşürülebilecek

Lero's Bay:
    - Crabhead Lero: 15% şans ile Ritüel Taşı düşürülebilecek, 4m yerine artık 40m, 10x Gaya atacak

NOT: Razador ve Nemere sandıkları: 105 seviye +0 zırhı drop içeriğinde görünmüyordu. Bu sadece görsel bir hataydı ve düzeltildi.

Kırmızı Ejderha Kalesi:
    - Razador: 25-40x Gaya, 15% şans ile Ritüel Taşı
    - Normal Razador's Sandığı: 150m yang, Yakut Madeni(5-20x), Tılsım Sandığı kaldırıldı
    - Nadir Razador Sandığı: 200m yang, 3x Efsanevi Cor, Yakut Madeni(5-20x), 60x İnce Kumaş, Ritüel Taşı 1x, Tılsım Sandığı kaldırıldı
    - Efsanevi Razador Sandığı: 250m yang, 5x Efsanevi Cor, Yakut Madeni(5-20x), 80x İnce Kumaş, Ritüel Taşı 2x, Tılsım Sandığı kaldırıldı

Nemere'nin Gözetleme Kulesi:
    - Nemere: 25-40x Gaya, 15% şans ile Ritüel Taşı
    - Normal Nemere Sandığı: 150m yang, Safir Madeni(5-20x), Tılsım Sandığı kaldırıldı
    - Nadir Nemere Sandığı: 200m yang, 3x Efsanevi Cor, Safir Madeni(5-20x), 60x İnce Kumaş, Ritüel Taşı 1x, Tılsım Sandığı kaldırıldı
    - Efsanevi Nemere Sandığı: 250m yang, 5x Efsanevi Cor, Safir Madeni(5-20x), 80x İnce Kumaş, Ritüel Taşı 2x, Tılsım Sandığı kaldırıldı

Wukong Tapınağı:
    - Wukong: Her zaman 1 adet Flame of the Dragon, 15% şans ile Ritüel Taşı
    - Normal Wukong Sandığı: 200m yang, Garnet Madeni(5-20x), Tılsım Sandığı kaldırıldı
    - Nadir Wukong Sandığı: 250m yang, Ritüel Taşı 1x, Garnet Madeni(5-20x), Tılsım Sandığı kaldırıldı
    - Efsanevi Wukong Sandığı: 300m yang, Ritüel Taşı 2x, Garnet Madeni(5-20x), 80x İnce Kumaş, Tılsım Sandığı kaldırıldı
    
Beran Setaou:
    - Beran Setaou: 5-15x Gaya, düşük şans ile Ritüel Taşı
    - Normal Beran Setaou Sandığı: Değişiklik yok.
    - Nadir Beran Setaou Sandığı: 35x Gaya yerine 50x Gaya, 3x Efsanevi Cor
    - Efsanevi Beran Setaou Sandığı: 35x Gaya yerine 100x Gaya, 5x Efsanevi Cor

Örümcek Baroness:
    - Örümcek Baroness: 5-10x Gaya, düşük şans ile Ritüel Taşı
    - Normal Örümcek Baroness Sandığı: Değişiklik yok.
    - Nadir Örümcek Baroness Sandığı: 3x Efsanevi Cor, 15-20x Gaya yerine 50-75x Gaya
    - Efsanevi Örümcek Baroness Sandığı: 200m yang, 5x Efsanevi Cor, 35-40x Gaya yerine 75-100x Gaya

Şeytan Katakombu:
    - Azrael: Düşen yang 30m'den 50m'e çıkarıldı, 5-15x Gaya, düşük şans ile Ritüel Taşı
    - Normal Devils Catacomb Sandığı: Değişiklik yok.
    - Nadir Devils Catacomb Sandığı: 1x yerine 3x Efsanevi Cor
    - Efsanevi Devils Catacomb Sandığı: 1x yerine 5x Efsanevi Cor   

SANDIK DEĞİŞİKLİKLERİ:
Chest of Darkness:
    - Normal: Değişiklik yok.
    - Nadir Chest of Darkness: Geçit Bileti(B) > Razador, Nemere, Lero, Liryum and Wukong
    - Efsanevi Chest of Darkness: Geçit Bileti(B) > Razador, Nemere, Lero, Lyrium and Wukong


Chest of Darknening:
    - Normal Chest of Darknening: Değişiklik yok.
    - Nadir Chest of Darknening: Passage Ticket(B) > Lyrium, Wukong, Dopz and Ludba
    - Efsanevi Chest of Darknening: Geçit Bileti(B) > Lyrium, Wukong, Dopz, Ludba, Meley, Ignail and Erebos
    

- Nemere/Razador 120 seviye olduğunuzda bile sandık düşürecek
- Metin-Gaya düşme oranı 20% oranında arttırıldı
- Ateş Ayakkabısı'nın bonusları değiştirildi: 20 bloklama, +10% canavar, 10% canavar direnci

DÜZELTİLEN:
- Dopz/Ludba sandıklarının "Altın Çan" içerme sorunu giderilldi, bunun yerine artık 200m içeriyor

 

  • Like 2
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this