Jump to content
Sign in to follow this  
[SA]Aries

Patch Notes 2.0.0

Recommended Posts

Dear Community,

after the today's maintenance, the server is running on game-version 2.0.0 - There are multiple versions that have been worked on (incl. 1.8.0 and 1.9.0), thus we're now directly on the 2.0.0 one.

Please read carefully the notes below:

News:

 • Added new equipment: Shadow Crystal Jewelery (Obtainable at Seon Pyeong) designed for low PvP 
  •     Shadow Crystal Belt (+9)
   • Skill Damage +3%
   • Defence against Skill Damage +3%
  •     Shadow Crystal Earrings (+9)
   • Max. HP +1650
   • Max. Damage against Half Humans +8%
   • Defence against Skill Damage +4%
  •     Shadow Crystal Necklace (+9)
   • Casting Speed +28%
   • 10% Chance of Piercing Hit
   • Strong against Half Humans +8%
  •     Shadow Crystal Bracelet (+9)
   • Attack Speed +15%
   • Chance of Critical Hit +10%
   • Defence against Half Humans +4%
 • Added new equipment: Kyanite Jewelery (Obtainable at Kawuko [100% refinement chance]) designed for high PvP
  •     Kyanite Bracelet (+9) 
   • Attack Speed +15%
   • Chance of Critical Hit +10%
   • Defence against Half Humans +5%
   • Poison Resistance +10%
  •     Kyanite Necklace (+9)
   • Casting Speed +20%
   • Vitality +6
   • Intelligence +6
   • Strength +6
   • Dexterity +6
   • Strong against Half Humans +20%
  •     Kyanite Earrings (+9)
   • Max. HP +3000
   • Intelligence +14
   • Strength +14
   • Defence against Half Humans +5%
   • Max. Damage against Half Humans +10%
  •     Kyanite Belt (+9)
   • Max. Damage against Half Humans +10%
   • Defence against Skill Damage +5%
 • Added a new equipment Gem Stone: Blue Moon Stone (Obtainable at Alchemist)
 • Added back the Boss of Gods (Deities) (Suggested by: zNoChance#7982)
 • Improved overall the German Client translations

Changes:

 • Gold Shimmer Helmets were renamed into Zodiac Helmets
 • Zodiac Portals spawn each day from now on (Suggested: Kupcio#8114)
 • You can exachange 12x Animasphere into Sphere Parchment (Suggested: Cathe#4748)
 • Removed bonus of Strong against Half-Humans from each Zodiac Monster (Suggested: Jagifarx#8111)
 • Zodiac Amazon Monsters have now as a Element: Wind
 • Incresed Monster's movement speed in Liryum's Canyon (Suggested: sirkdr#0405)
 • Increased Monster's movement speed in Temple of Ochao (Suggested: sirkdr#0405)
 • Increased Gold Drop of Lv. 70, Lv.80, Lv.90 by 50-250k  (Suggested by: zNoChance#7982)
 • Removed the following items from Chest of Doom (Rare and Legendary)
  •     Rare: (High)Piece of Ore, Blue Dragon Bean, Uncoloured Talisman Chest
  •     Legendary: (High)Piece of Ore, Pink Dragon Bean, Uncoloured Talisman Chest
 • Added the following items in Chest of Doom (Rare and Legendary)
  •     Rare: x5 Fire Dye, x5 Earth Dye, x5 Thunder Dye, x5 Ice Dye, x5 Darkness Dye, x5 Wind Dye, x1 Animasphera (Suggested: Jagifarx#8111)
  •     Legendary: x7 Fire Dye, x7 Earth Dye, x7 Thunder Dye, x7 Ice Dye, x7 Darkness Dye, x7 Wind Dye, x1 Animasphera (Suggested: Jagifarx#8111)
 • Increased Gold drop of Metin Stones Lv. 70, Lv. 80, Lv. 90 by 50-250k zNoChance#7982

PvP Changes, Adjustements & Fixxes (IMPORTANT: We will still look to improve the PvP and balance it even more)

 • Fly Bug has been fixed (After our last tests we couldn't reproduce it anymore)
 • Magic Attack Value of Kyanite Fan was changed from 485-565 to 505 - 585
 • Reflect Skill has been changed into +5% Skill Damage instead of giving +8% Skill Damage Resistance
 • Blessing Skill has been changed from 65~% into 45.6~%
 • Blessing Skill will trigger Red Buff now at 45% (176 INT it's equivalent of 45.1%)
 • Added a new exchange to Blacksmith: You can now exchange your Kyanite Armor +9 for another Kyanite Armor of any different race. It requires Kyanite's Handbook (IMPORTANT: Currently Kyanite's Handbook will not be available until further notice)
 • Added a new exchange to Blacksmith: You can now exchange your Kyanite Weapon +9 for another Kyanite Weapon of any different race. It requires Kyanite's Handbook (IMPORTANT: Currently Kyanite's Handbook will not be available until further notice)
 • Kyanite Weapons standard bonus has been changed from Strong against Demi-Human +25% into Max. Damage against Half-Human +15%
 • Due to the change mentioned above, you will be able to switch bonuses of Kyanite Weapons and get the desired bonuses
 • Added a new equipment Gem Stone: Blue Moon Stone (Obtainable at Alchemist)
 • Level of the 75's Shoes has been changed into Level 55
 • Level of the 60's Helmets has been changed into Level 55
 • Every race can wear now each Ignail Helmet 
 • Magic/-Melee Attack of Kyanite Slayer has been changed from 10% to 5%
 • Poisonous Cloud has been buffed with +30% more damage
 • Flame Strike has been nerfed with 25% less damage
 • Aura of the Sword has been changed, it now offers +10% Ignore Block Chance
 • Sword Strike burning chance has been removed completely
 • Flame Strike burning chance has been removed completely

Fixes:

 • Metinhunter & Bosshunter Stones have now right name in German Client (Reporter: zNoChance#7982)

Turkish Version

Spoiler

Sayın Topluluk,

Bugünkü bakımdan sonra, sunucu  v.2.0.0 sürümünde çalışacaktır - Üzerinde çalışılan birden fazla sürüm var (1.8.0 ve 1.9.0 dahil), 
bu nedenle artık doğrudan v.2.0.0 sürümündeyiz  .

Lütfen aşağıdaki notları dikkatlice okuyun:

Yenilikler:

 •  Yeni ekipman eklendi: Düşük PvP için tasarlanmıştır Gölge Kristali Takıları (Seon Pyeong'dan temin edilebilir) 
  •    Gölge Kristali Kemeri (+9)
   •            Beceri Hasarı +% 3
   •            Beceri Hasarına Karşı Savunma +% 3
  •     Gölge Kristali Küpe (+9)
   •            Max.  HP +1650
   •            Max. Yarı İnsanlara Karşı Hasar +% 8
   •            Beceri Hasarına Karşı Savunma +% 4
  •     Gölge Kristali Kolye (+9)
   •            Büyü Hızı +% 28
   •            % 10 Delici Vuruş Şansı
   •            Yarı İnsanlara Karşı Güçlü +% 8
  •    Gölge Kristali Bilezik (+9)
   •            Saldırı Hızı +% 15
   •            Kritik Vuruş Şansı +% 10
   •            Yarı İnsanlara Karşı Savunma +% 4
 • Yeni ekipman eklendi: Kyanite Mücevheri (Kawuko'da temin edilebilir. [% 100 üretim şansı] yüksek seviye PvP için tasarlandı. )
  •    Kyanite Bilezik (+9) 
   •            Saldırı Hızı +% 15
   •            Kritik Vuruş Şansı +% 10
   •            Yarı İnsanlara Karşı Savunma +% 5
   •            Zehre Karşı Direnç +% 10
  •    Kyanite  Kolye (+9)
   •            Büyü Hızı +% 20
   •            Canlılık +6
   •            Zeka +6
   •            Güç +6
   •            Çeviklik +6
   •            Yarı İnsanlara Karşı Güçlü +% 20
  •    Kyanite  Küpeler (+9)
   •            Max. HP +3000
   •            Zeka +14
   •            Güç +14
   •            Yarı İnsanlara Karşı Savunma +% 5
   •            Max. Yarı İnsanlara Karşı Güçlü +% 10
  •    Kyanite Kemer (+9)
   •            Max. Yarı İnsanlara Karşı Güçlü +% 10
   •            Beceri Hasarına Karşı Savunma +% 5
 • Yeni bir öğe eklendi Mücevher Taşı: Mavi Ay Taşı (Simyacı'dan temin edilebilir.)
 • Tanrıların Bossu (Deities) geri eklendi (Öneren: zNoChance#7982)
 • Almanca istemci çevirileri genel olarak iyileştirildi

Değişiklikler:

 • Gold Shimmer Kaskı, Zodiac Kaskı olarak yeniden adlandırıldı.
 • Zodyak Portalları artık her gün ortaya çıkıyor (Öneren: Kupcio#8114)
 • 12x Animasphere'i Sphere Parşömenine dönüştürebilirsiniz (Öneren: Cathe#4748)
 • Her Zodyak Canavarından Yarı İnsanlara karşı Güçlü bonusu kaldırıldı (Önerilen: Jagifarx#8111)
 • Zodiac Amazon Yaratıkları artık bir Elemente sahip: Rüzgar
 • Liryum Kanyonu'ndaki yaratıkların hareket hızı artırıldı.(Öneren: sirkdr#0405)
 • Ochao Tapınağı'ndaki Canavarların hareket hızı artırıldı (Öneren: sirkdr#0405)
 • Yang drobu artırıldı Lv.70, Lv.80, Lv.90, 50-250k (Öneren: zNoChance#7982)
 • Aşağıdaki eşyalar Chest of Doom'dan kaldırıldı (Nadir ve Efsanevi)
  •       Nadir: (Yüksek)Cevher Parçası, Mavi Ejder Fasulyesi, Renksiz Tılsım Sandığı
  •       Efsanevi: (Yüksek)Cevher Parçası, Pembe Ejderha Fasulyesi, Renksiz Tılsım Sandığı
 • Chest of Doom'a şu eşyalar eklendi (Nadir ve Efsanevi)
  •       Nadir: x5 Ateş Boyası, x5 Toprak Boyası, x5 Şimşek Boyası, x5 Buz Boyası, x5 Karanlık Boyası, x5 Rüzgar Boyası, x1 Animasphera (Öneren: Jagifarx#8111)
  •       Efsanevi: x7 Ateş Boyası, x7 Toprak Boyası, x7 Şimşek Boyası, x7 Buz Boyası, x7 Karanlık Boyası, x7 Rüzgar Boyası, x1 Animasphera (Öneren: Jagifarx#8111)
 • Metin Taşlarındaki yang drobu miktarı artırıldı Lv. 70, Lv. 80, Lv. 90  50k ile 250k (Öneren: zNoChance#7982)

PvP Değişiklikleri, Ayarlamalar ve Düzeltmeler (ÖNEMLİ: PvP'yi iyileştirmeye ve daha da dengelemeye devam edeceğiz)

 • Fly Bug düzeltildi (Son testlerimizden sonra artık bunun olmadığını gördük)
 • Kyanite Yelpaze'sinin Büyülü Saldırı Değeri 485-565'ten 505 - 585'e değiştirildi
 • Yansıtma Becerisi, +% 8 Beceri Hasarı Direnci vermek yerine +% 5 Beceri Hasarı olarak değiştirildi
 • Kutsama Becerisi max. oranı %65 ~ den %45.6 ~ olarak değiştirildi
 • Kutsama Becerisi şimdi %45'te Kırmızı Buff'u tetikleyecektir (176 INT, %45,1'e eşdeğerdir)
 • Demirci'ye yeni bir takas eklendi: Artık +9 Kyanite Zırhları başka bir sınıftan Kyanite Zırhı ile takas edebilirsiniz. 
  •        Kyanite El Kitabı gerektirir. (ÖNEMLİ: Şu anda Kyanite El Kitabı bir sonraki duyuruya kadar kullanılamayacaktır)
 • Demirci'ye yeni bir takas eklendi: Artık +9 Kyanite Silahları herhangi bir sınıftan Kyanite Silahı ile takas edebilirsiniz.
  •        Kyanite El Kitabı gerektirir. (ÖNEMLİ: Şu anda Kyanite El Kitabı bir sonraki duyuruya kadar kullanılamayacaktır)
 • Kyanite Silahların varsayılan bonusu güncellendi
  •        Eski: Yarı Insanlara Karşı Güçlü +% 25
  •        Yeni: Max. Yarı İnsana Karşı Hasar +% 15
 • Yukarıda bahsedilen değişiklik nedeniyle, Kyanite Silahlarının bonuslarını değiştirebilecek ve istediğiniz bonusları alabileceksiniz.
 • Yeni bir ekipman eklendi Mücevher Taşı: Mavi Ay Taşı (Simyacı'dan temin edilebilir)
 • Lv.75 Ayakkabılarının seviyesi, Lv.55 olarak değiştirildi.
 • Lv.60 Kaskların seviyesi, Lv.55'e olarak değiştirildi.
 • Artık tüm Ignail kask türlerini tüm karakter sınıfları giyebilicek.
 • Kyanite Blade'in şu bonusu güncellendi: Büyü/Yakın Dövüş Saldırısı %
  •        Eski: Büyü/Yakın Dövüş Saldırısı % 10
  •        Yeni: Büyü/Yakın Dövüş Saldırısı % 5
 • Zehirli Bulut, becerisi +%30 güçlendirildi
 • Ateş Vuruş, becerisi %25 zayıflatıldı
 • Hava Kılıcı'na, yeni bir özellik eklendi +%10 bloklamayı yok sayma şansı
 • Kılıç Darbesi, becerisinden yanma şansı tamamen kaldırıldı
 • Ateş Vuruş, becerisinden yanma şansı tamamen kaldırıldı

Düzeltmeler:

 • Metinhunter & Bosshunter taşları artık Almanca istemcisinde doğru isme sahip (Bildiren: zNoChance#7982)

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...